Beveiliging

Veilig werken en leren in een digitale wereld

Security Baseline: Identiteit & Toegang

Azure Active Directory

De identiteits- en toegangsbeheerservice in de cloud van Microsoft, waarmee uw medewerkers zich kunnen aanmelden en toegang kunnen krijgen tot resources.

Multi-Factor authenticatie (MFA)

Vereis naast een gebruikersnaam en wachtwoord nog een andere authenticatiemethode om de identiteit van de gebruiker te valideren.

Wachtwoordloos inloggen

Verificatie methoden zonder een wachtwoord zijn handiger, omdat het wachtwoord wordt verwijderd en vervangen door iets wat u heeft en wat u weet.

Voorwaardelijke toegang

Met voorwaardelijke toegang evalueert Azure AD de voorwaarden van de gebruikersaanmelding en gebruikt het beleid voor voorwaardelijke toegang dat u maakt om toegang toe te staan.

Anti-malware

Uitgaande en inkomende berichten en bestanden worden automatisch gescand op malware en schadelijke software.

Anti-phishing

Identiteitsaanvallen worden afgeweerd met slimme detectiemechanismes die proberen uw identiteit te achterhalen door valse e-mails en berichten.

Veilige links en bijlages

Bijlages en links in berichten en bestanden worden in een 'sandbox' gescand op onveilige locaties en schadelijke software vóór bezorging.

DKIM & DMARC

Met intelligente validatiemechanismes wordt de authenticiteit van adres en domein van afzender gecontroleerd.

Additionele gegevensbeveiliging

Azure Information Protection

AIP helpt gegevens te labelen, classificeren en te beschermen binnen de gehele samenwerkomgeving van uw organisatie en daar buiten.

Bescherming tegen gegevensverlies (DLP)

Help onbedoeld of ongepast delen van gegevens te voorkomen met Microsoft 365 Data Loss Prevention (DLP).

Cloud App Security

Ontvang uitgebreide cloudbeveiliging om gevoelige gegevens te beschermen en beheren in cloud-apps.

Microsoft Defender for Endpoint

Help lekken van belangrijke bedrijfsgegevens op Windows 10-apparaten voorkomen.